You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
DET GODA LIVET PÅ LAGOM AVSTÅND  

Nedre Dalälvsområdet ligger bra till. För tillfälliga besök och utflykter, men kanske också för framtida boende eller företagsetablering. Här erbjuds en livskraftig landsbygd med rimliga pendlingsavstånd till ett flertal större städer.

Älven är den faktor som framförallt förenar området. Den har genom historien påverkat ett betydande omland både kulturellt och naturgeografiskt. Älvlandskapet Nedre Dalälven är av Unesco utsett till ett av landets sju biosfärområden. En kvalitetsstämpel för Nedre Dalälvens höga natur- och kulturmiljövärden och för det arbete som lagts ned under decennier, men också en ny plattform för samarbeten, forskning och kreativa lösningar. För en hållbar framtid, för människan och för naturen.

De nio kommunerna i Nedre Dalälven får här själva presenterna sig lite närmare. Känn er välkomna!
 
De 9 Nedre Dalälvs-kommunerna
Välkommen till Nedre Dalälven