You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 
Offentliga och privata krafter verkar tillsammans sedan 1986 för en positiv utveckling av Nedre Dalälvsområdet.

Med utgångspunkt från Nedre Dalälvens unika och höga natur- och kulturmiljökvaliteter samt det centrala och strategiska läget i landet, är vårt mål att

– övergripande ge regionen en positiv profilering
– gagna medlemmarna
– utveckla turismen
– bidra till inflyttning av hushåll och företag 
 
Vad vi gör