You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Alsbo Äggs Östersjöfond
Sedan 2018 har Nedre Dalälvens Intresseförening fått ett årligt pris från Alsbo Äggs Östersjöfond. Priset har tilldelats oss för vårt mångåriga arbete med att återfå den havsvandrade fisken till Nedre Dalälven samt för vårt samarbete med andra biosfärområden runt Östersjön.

Alsbo Ägg har sedan 2014 skänkt 25 öre per såld förpackning till en egen fond för Östersjöns överlevnad. Från denna fond delar de ut ett årligt pris till aktörer som på olika sätt gör aktiva handlingar för att återställa, skydda och bevara Östersjöns miljö. Summan varierar lite från år till år. 2021 fick vi 43 000 kr.

Så här utrycker sig Alsbo Äggs ägare, familjen Rabb, om varför de engagerar sig i just Östersjön: ”Vi på Alsbo Ägg vill se ringar på vattnet, att fler tar ansvar och engagerar sig. Vi vet att Östersjön tyvärr är ett av världens mest förorenade hav, och så länge det ser bra ut på den glittrande vattenytan är det tyvärr alltför få som inser hur allvarlig situationen egentligen är. Vår miljösatsning och den egna Östersjöfonden betyder oerhört mycket för oss själva, men den bör även vara viktig för alla andra. För dör haven så dör även vi, och vi har världens alla hav bara till låns av våra barn och barnbarn.”

Alsbo Ägg, i Krylbo, har ett långt och gediget miljöarbete. Till exempel drivs deras packeri med el från egna solceller och företaget har fasat ut all plast från sina förpackningar. Läs gärna mer om Alsbo Ägg och deras miljöarbete här.  

Vi på Nedre Dalälvens Intresseförening känner oss mycket hedrade för utmärkelsen och planerar att genomföra flera aktiviteter och utbildningsinsatser för barn kopplat till naturen och människans förhållande till vatten de kommande åren. Det ska bland annat handla om liv i vatten och vattnet som förutsättning för vår existens.