You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Besöksnäring
Där älv och hav möts. Älvkarleby kommun är en del av Upplev Norduppland. Din guide till storslagna upplevelser på små ställen. Norduppland är nära – en dryg timme norr om Arlanda så är du här. Resealternativen är många – bil, buss, tåg eller kom sjövägen.
Satsningar för hållbar utveckling
Älvkarleby kommun och Upplev Norduppland arbetar aktivt för en attraktiv besöksnäring. Som en del av Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven och tillsammans med lokala aktörer skapar vi en hållbar tillväxt. Besöksnäringen i Sverige växer och för att fortsätta attrahera besökare måste de lokala och värdefulla miljöerna hanteras klokt och varsamt.
Välkommen till Nedre Dalälven