You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hållbarhet i fokus
Älvkarleby kommun ska utvecklas ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Kommunen har ett bra företagsklimat och arbetar aktivt för att bibehålla och förbättra det. Här jobbar vi också med socialt företagande och integration i samarbete med andra aktörer.
Biosfärkommunen
I Älvkarleby kommun utforskar vi idéer om hur vi, som en del av Biosfärområdet Nedre Dalälven, kan skapa en hållbar relation mellan människa och natur. I Älvkarleby finns en lång tradition av forskning framförallt när det gäller fiske och fiskevård där Sveriges Lantbruksuniversitet är en stor aktör, blandat med nya spännande forskningsprojekt så som Vattenfalls Laxelerator.
Älvkarleby kommun arbetar också för lokala hållbarhetsfrågor med social integration där, Kommunen, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen tillsammans skapat projekt Anthea. Projektet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden har visat mycket goda resultat.
Välkommen till Nedre Dalälven