You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Näringsliv
Kommunen är den största arbetsgivaren, tätt följd av Stora Enso Skutskärs bruk och Vattenfall Research & Development, men här finns också drygt 400 småföretag inom olika branscher.
Så jobbar vi hållbart för framtiden
Älven, skogen, havet och Uppsalaåsen har varit, och är fortfarande den självklara utgångspunkten och anledningen till Älvkarleby kommuns framväxt. Vi arbetar aktivt för att Älvkarleby kommun ska utvecklas ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Välkommen till Nedre Dalälven