You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Leva och Bo
I Avesta bor drygt 23 000 invånare. Här lever landsbygden med världens främsta fibernät med 10 Gbit per sekund som standard. Idag redovisar kommunen en tillgänglighet om 95,69 % på mobiltäckning och bredband. På landsbygden är tillgängligheten 85 % av hushållen. För Avesta centrum har en ny stadsplan antagit, i syfte att förtäta och göra den lilla staden mer nära.
Flytta Hit
I ett landskap av mäktiga skogar och öppna fält och med Dalälven som rinner igenom som en blå pulsåder, ligger Avesta som en liten oas. Där levs livet i den lilla staden men med omvärldens ständigt runt knuten. Här är det nära. Inom en radie på 20 mil nås halva Sveriges befolkning och med 80 minuters bilresa till resten av världen. Med järnvägens stambanor och korsande riksvägar är Avesta och Krylbo fortfarande en knutpunkt i landet.
Välkommen till Nedre Dalälven