You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hållbarhet i fokus
Lyft exempel på det som gjorts och vad ni tycker är viktigt och är värt att satsa på.
Biosfärkommunen
Hur ni ser på att vara en biosfärkommun i Biosfärområdet Nedre Dalälven och exempel på inom vilka områden ett biosfäriskt arbete sker (ekonomiskt, socialt och ekologiskt) i kommunen. (Magnus Pamp/Biosfärkoordinator bistår här om ni önskar.)
Välkommen till Nedre Dalälven