You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Näringsliv
Hedemora är en företagstät kommun med Ca 1 500 verksamma företag. Många av dem arbetar internationellt.
Näringslivsenheten på Hedemora kommun arbetar med frågor som rör näringslivet och etableringar. De har i uppgift att utveckla de befintliga företagen i kommunen och ge rådgivning till nystartande företag.
Etableringsservice
Näringslivsenheten på Hedemora kommun kan erbjuda dig som planerar att etablera ditt företag i Hedemora kostnadsfri service. De hjälper bland annat till med att hitta lediga lokaler och mark, hitta rätt kommunala tjänsteperson samt vägleder genom hela etableringsprocessen.

Läs mer: https://hedemora.se/foretag-och-arbete/starta-och-driva-foretag/
 
Välkommen till Nedre Dalälven