You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Näringsliv
Hedemora är en företagstät kommun med Ca 1 500 verksamma företag. Många av dem arbetar internationellt.
Kommunens bolag Hedemora Näringsliv AB är en förlängd arm i frågor som rör näringslivet och etableringar. De har i uppgift att utveckla de befintliga företagen i kommunen och ge rådgivning till nystartande företag.
Etableringsservice
Hedemora Näringsliv AB kan erbjuda dig som planerar att etablera ditt företag i Hedemora kostnadsfri service. De hjälper bland annat till med att hitta lediga lokaler och mark, hitta rätt kommunala tjänsteperson samt vägleder genom hela etableringsprocessen.
Välkommen till Nedre Dalälven