You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Natur
Hedemora är en kommun där det finns stora möjligheter till kulturupplevelser, fritidsaktiviteter och möjlighet  att uppleva vacker natur.
Det kommunala naturreservatet Stadssjön är en grön oas i de stadsnära delarna av Hovranområdet. Hedemora kommun satsar nu stort på att göra reservatet tillgängligt. Utmed vandringsleden kan du promenera eller rulla rakt igenom våtmarker, uppleva regnskogslik lövsumpskog, och spana ut över de öppna strandängarna där kor betar. Från det nybyggda utsiktstornet ser du ut över det vackra landskapet. 
Kultur
Vasahallens sim- och sporthall i kombination med konstgräsplanen/friidrottsanläggningen Vasaliden arena utgör Södra Dalarnas idrottscentrum. Dessa anläggningar utgör ett attraktivt mål för föreningar och skolor, lägerverksamhet och andra evenemang. Anläggningen är centralt placerad med gångavstånd till stadens centrum med restauranger, affärer etc.
I kommunen finns också ishall som lämpar sig väl för träningslägerverksamhet men också som utställningslokaler, mässor mm. Och i Hedemora blomstrar musiklivet året om med välkända och återkommande arrangemang.
 
Välkommen till Nedre Dalälven