You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hållbarhet i fokus

Idag står både vi i Sala kommun och i världen inför stora miljö- och hållbarhetsutmaningar. Vår målbild är att Sala kommun ska växa samtidigt som förutsättningarna för god livskvalitet och hälsosam miljö ska ges. Agenda 2030, EU:s horisontella principer för jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering och ekologisk hållbar utveckling samt antagna nationella och regionala miljömål, vägleder kommunens hållbarhetsarbete.
 
Vad gör vi?
Miljömålsarbetet i kommunen fokuserar främst på fyra ämnesområden, minskad klimatpåverkan, god livskvalitet, gröna tjänster och hållbar konsumtion och våra val har betydelse och alla steg är viktiga för att på sikt få till de stora förändringarna. Hållbarhetskrav ställs i alla kommunala upphandlingar och den offentliga måltiden består av hög andel ekologiska och svenska livsmedel. En stor del av kommunens energiförsörjning baseras helt på förnybar el- och värme och vi arbetar för en fossilfri fordonsflotta till år 2024, det kommunala bostadsbolaget och energibolaget är redan fossilfria!
 
Vad kan vi alla göra?
Energianvändning är både kostsam för klimatet och din plånbok. Sala kommun erbjuder gratis energirådgivning som kan hjälpa dig att få ner din energiförbrukning. Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänhet, företag och organisationer.

Inom Sala kommun är det avgiftsfritt att åka med buss vilket har sociala fördelar samtidigt som invånare erbjuds ett klimatneutralt transportalternativ. Bussarna i kollektivtrafiken drivs nämligen helt med biogas framställd av kommuninvånarnas kompostavfall. Ett LEADER-finansierat projekt pågår också som syftar till att utreda möjligheterna till lokal produktion av biogas med gödsel som substrat. I Sala kommun sysselsätts över 506 inom gröna näringar och du som invånare kan stötta lokalnäringen genom att välja hållbar lokalproducerat mat.

I Sala finns också en rik besöksnäring och goda förutsättningar att semestra mer lokalt för en minskad klimatpåverkan. På Salas officiella upplevelse- och besöksguide finns tips och rekommendationer för dig som vill upptäcka Sala kommun. Sedan 2016 har invånarna i Sala kommun också möjligheten att dela eller låna utrustning för fritidsverksamhet hos Fritidsbanken.
 
Välkommen till Sala ekokommun!
Biosfärkommunen
Sala är en stor kommun till ytan där du hittar vida arealer med natur, skog och mark. Ett exempel är pärlan i norr, Svartådalen, som är en oas där du kan uppleva naturens sanna själ. I området pågår ständigt ett aktivt arbete för att lyfta fram naturens värden i kombination med näringsverksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt. Aktiviteter av olika slag - exempelvis där du paddlar kanot eller bor på lantgård eller i stuga - erbjuds av flera olika aktörer på plats. Att bara "fara ut" i naturen, kanske för att besöka den omtalade Hälleskogsbrännan efter 2014 års stora skogsbrand, är heller ingen dum idé. Testa!
Välkommen till Nedre Dalälven