You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Näringsliv
I Sala tänker vi långsiktigt, har en stark framtidstro och vill främja till att alla ska ha en god livskvalité. Detta skapar en attraktionskraft som vi är stolta över.

För att Sala ska växa underlättar vi för nyetableringar vad gäller verksamheter och bostäder. Ett gott bemötande och en god service är avgörande faktorer och arbetet utgår ifrån en effektiv etablerinsprocess och där målet är ett diversifierat näringsliv. Inom områdena besöksnäring och handel finns ett stort antal aktörer, alltifrån små företag och familjerörelser till större företag och kända besöksmål som den anrika Sala Silvergruva. Vi strävar aktivt efter att locka över besökare till att en dag bli inflyttare och/eller nya företagare. Bli en av oss – välj Sala!
 
Så jobbar vi hållbart för framtiden
För att hålla den viktiga landsbygden kring Sala levande, låter vi exempelvis arbetet genomsyras av att alltid ha den viktiga infrastrukturen i färskt medvetande. Vi ska alltid arbeta för att öka nöjdheten med den kommunala servicen bland företagare, både i tätorten och på landsbygden. Under de närmaste åren planeras nytt inom bostad, skola och frititd - i och i utkanten av Sala samt ute i kommunen. Det bäddar för ett gott företagklimat.
Välkommen i Nedre Dalälven