You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hållbarhet i fokus
Sandviken arbetar efter att skapa en livsmiljö som uppfyller krav på långsiktig hållbarhet. Kommunen samarbetar med näringsliv och akademi från hela världen för att tillsammans skapa ett fossilfritt samhälle, detta under begreppet Sandviken Pure Power. Kommunen arbetar med nätverket "Hållbart företagande", för att stärka små & medelstora företag och föreningar i att komma vidare i sitt hållbarhetsarbete. Kommunen arbetar med socialt företagande gällande integration på Högbo Bruk.
 
Biosfärkommun
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven med sina höga kultur och naturvärden har stor potential att främja den sociala och ekonomiska hållbarheten i området. Föreningen Vi i Gysinge är en sammanslutning av företagare och människor som arbetar för att utveckla en hållbar besöksnäring. Utvecklingsgruppen i Österfärnebo och Färnebo folkhögskola är sammanslutningar som arbetar för bygdens sociala och ekonomiska framdrift gällande hållbarhet.
Välkommen till Nedre Dalälven