You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Näringsliv
Sandviken har en innovativ verkstadsindustri i världsklass med en högt utvecklad it- och kommunikationsstruktur. Vi har stor attraktionskraft på bland annat besöksnäring, handel, kultur och idrott. Sandviken har blivit en innovativ och kreativ mötesplats även med internationella mått.
Så jobbar vi hållbart för framtiden
Klimatförändringarna är en av våra största utmaningar. För att lyckas lösa den måste vi alla hjälpas åt. I Sandviken samarbetar näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga sektorn för att skapa hållbara alternativ både för persontrafik och tunga transporter.
Välkommen till Nedre Dalälven