You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Besöksnäring
Sandviken är staden med närheten och mångfalden. Sandvikens närhet till Mälardalen och Stockholm gör att du inom knappt två timmar ges möjlighet att turista i en trevlig och naturskön miljö.
Satsningar för hållbar utveckling
För att Sandviken ska behålla en attraktiv besöksnäring så behöver vi tillsammans arbeta för att skapa en hållbar tillväxt. Besöksnäringen i Sverige växer och det är den lokala platsens värden som är dragkraften. För att fortsätta attrahera besökare måste de värdefulla miljöerna hanteras klokt och varsamt.
Välkommen till Nedre Dalälven