You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hållbarhet i fokus
Tierp har undertecknat 21 klimatlöften gemensamma för Uppsala läns kommuner. Av dessa har kommunen åtagit sig att prioritera sju stycken. De gäller bland annat att öka möjligheterna att gå och cykla säkert, underlätta linjebyten mellan tåg och buss i kollektivtrafik samt öka möjligheten att tanka fossilfritt. Utbildning för beslutsfattare är ett annat löfte, som Tierp uppfyller genom medverkan i Glokala Sverige för Agenda 2030-målen.
Biosfärkommunen
Av omtanke om den känsliga livsmiljön för alla växter och djur inklusive människan görs satsningar på många områden. Kommunala energi- och miljöbolaget Temab AB med ansvar för vatten och avfall är bland de första i landet att rena avloppsvatten från läkemedelsrester med senaste teknik. Dalälven är välkänd som energikälla. Uppsala Universitet valde en plats vid Engelska parken i Söderfors för att forska kring teknikutveckling för utvinning av strömkraft.
Välkommen till Nedre Dalälven