You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Näringsliv
Goda transportmöjligheter på tåg och väg är viktiga för lokal näringslivsutveckling. Företagarföreningar, initiativ till lokala matnoder och torghandel stimulerar lokal produktion av och handel med närodlade livsmedel. Till kommunens viktigaste bidrag hör att vara enkel, tydlig och snabb i sin myndighetshantering kring bygglov, tillståndsgivning och liknande.
Så jobbar vi hållbart för framtiden
Kommunen har en viktig roll som föregångare och möjliggörare för ökad konkurrenskraft i kombination med krav på hållbara jobb, transporter och livsmiljöer samt god resurshushållning. Tierp ska med hjälp av statsbidrag genom Klimatklivet bygga en tankstation för biogas. Genom att ha antagit den nationella transportutmaningen siktar kommunen som organisation på att senast 2030 ha helt fossilfria transporter.  Att Tierps Fjärrvärme AB sedan början av 2020 enbart använder biobränsle följer samma klimatlinje.
Välkommen till Nedre Dalälven