You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Naturmiljö
Mer än 20 naturområden i kommunen anses så unika att de fått status som naturreservat. Av dessa är tre stycken kommunala. Sammantaget täcker de in alla naturtyper från kust och skärgård, till skog och myrmarker. Till det sistnämnda hör Florarna, något av tystnadens och mörkrets paradis dit civilisationens ljud och ljus inte når. Risön i Florarna är även en hållpunkt längs Upplandsleden.
Kulturmiljö
Vallonbruken är ofrånkomliga kulturmiljöer, många med guidning och mer eller mindre omfattande historiska utställningar. En lektion i livet på en vikingatida boplats ges vid Lingnåre på Hållnäshalvön, länets första kulturreservat. Vingslag från tiden före vikingarna finns i Vendelbygd, den enda trakt i Sverige som gett namn åt en historisk period. Arkeologiska utgrävningar i de unika och rikt fyllda båtgrävarna har gett värdefull kunskap om hur nationen växte fram.
Välkommen till Nedre Dalälven