You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Röster från temadagen - en sammanställning från deltagare och föreläsare
INBJUDAN

Välkommen till vår kostnadsfria temadag om Multifunktionella skogslandskap!

SYFTET MED DAGEN är att belysa utmaningen i hur brukandet av skog ska kunna tillgodose samhällets behov och nå uppsatta mål för allt från råvaror, biologisk mångfald och kolinlagring till rekreation och landsbygdsutveckling. Frågor kring översiktsplanering, skogsbruksmetoder och samverkan kommer att tas upp. PROGRAMMET kommer att växla mellan föredrag, gemensamma diskussioner och frågestunder kring möjligheter och svårigheter att skapa multifunktionella skogslandskap. DAGEN VÄNDER SIG I FÖRSTA HAND TILL kommunala tjänstepersoner och politiker, men även andra skogsägare och intresserade aktörer är välkomna.

Bland talarna ser vi ...

Per Angelstam, professor Inland Norway University och SLU
- Hur förena olika intressen, värden och behov i skogslandskapet?
Torbjörn Skytt, Tekn. Dr. Ekoteknik/Miljövetenskap Mittuniversitetet
- Hur nyttja skogen för klimatet bästa? Kolinlagring, lönsamhet och biologisk mångfald.
Kerstin Ström, Skogsstyrelsen
- Granbarkborreangrepp – hur förebygga och hantera?
Leif Öster, Föreningen Skogens Mångbruk
- Aktuellt i skogspolitiken och debatten – en kritisk granskning. 

Datum & tid: Fredag 2 juni, kl. 09.30 - 16.00, fika och registrering från 09.00
Plats: Hörsalen vid Café Udden, Benedicks väg 5, 811 97 Gysinge
Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.

Anmälan: Anmäl dig senast 17 maj via denna länk!
Se inbjudan som PDF-fil här.

Frågor: Biosfärkoordinator Elias Regelin, elias@nedredalalven.se, 076 - 137 87 01
Arrangör: Biosfärområde Nedre Dalälven med finansiering av Leader Nedre Dalälven, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.           

Illustrationen över allt som kan finnas i det multifunktionella landskapet har vi använt med tillåtelse av Jerker Lokrantz, Azote.