You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Biosfärambassadörer
Våra ambassadörer för biosfärområdet lever och verkar i regionen. Deras uppgift är att sprida kunskap och väcka intresse för biosfären. Framöver kommer vi att presentera dem alla här. 
Vad krävs av en biosfärambassadör?
Att man är sig själv, delar med sig av sin kunskap och brinner för hållbar utveckling i området. De flesta av våra biosfärambassadörer bedriver en egen verksamhet av något slag, men det är absolut inget krav. Alla har ett personligt intresse av hållbar utveckling och de vill gärna dela med sig av sin kunskap både från verksamheten och om biosfärområdet. I möten med besökare i området berättar biosfärambassadörerna om sin egen syn på hållbar utveckling, vad de gör i sin verksamhet för att bli hållbarare och generellt om vårt biosfärområde. Hör av dig om du vill veta mer!