You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Biosfärmärkning - Svarthälls fäbod
Här berättar Jakob Martinell från Nora-Tärnsjö hembygdsförening om hur det gått under 2022 med biosfärmärkningen av båtturerna till Svarthälls fäbod.

Hur har verksamheten gått? Några nyheter?
- Svarthälls fäbod är belägen i väglöst land i den sydligaste delen av Färnebofjärdens nationalpark och är en satellit till museiverksamheten som Nora-Tärnsjö Hembygdsförenings bedriver vid hembygdsgården i Tärnsjö, berättar Jakob Martinell. Verksamheten kring fäboden blev lite avtrubbad då vi "förlorade" vår turbåt som vi skulle använda för organiserade turer till fäbodvallen. Det har dock varit en hel del personer som besökt fäboden på eget bevåg och som har prisat det nya utflyktsmålet.

Hur har det gått med förbättringarna av hållbarheten som ni planerade?
- Eftersom slutförandet av projektet drog ut på tiden och verksamheten inte kom igång som vi beräknat ligger vi efter med målen vi satte upp för hållbarhetsarbetet, men vi fortsätter med det arbetet under 2023. Inför invigningen vid fäboden i somras tog vi fram egentillverkade tallrikar av trä och bestick av 1800-tals modell som vi diskar efter användningen. Så målet att ersätta engångsartiklar har vi uppnått.
- Under året som kommer är tanken att vi ska samarbeta kring bland annat boende med Älvängs natur- och kulturhus i Östa samt Sov på tåg i Tärnsjö. Vi har också tänkt knyta kontakt med bussbolag för att minska det enskilda bilåkandet till våra båtturer.

Något annat du vill berätta?
- För att hålla området runt fäboden tillgängligt slår vi med lie och använder eldriven grästrimmer, säger Jakob. Lien är naturligt att använda på vallen, men det är mycket att hålla undan så då kommer grästrimmer väl till pass.
- Nu ser vi fram emot en fin sommarsäsong där förhoppningsvis många får uppleva livet och miljön på en gammal fäbodvall långt inne i vår vackra nationalpark.

Kika in till Svarthälls fäbod:
Hemsida

Här kan du läsa mer om själva biosfärmärkningen

Vill du veta mer eller fråga något om biosfärmärkning?
Kontakta Pia Rydberg Wallner, verksamhetsutvecklare med fokus på lokal mat och hållbar besöksnäring, Biosfärområde Nedre Dalälven. Du når henne på 076-104 59 31 samt pia@nedredalalven.se