You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Biosfärprogrammet Sverige
Genom Biosfärprogrammet Sverige försorg träffas de svenska biosfärkoordinatorerna minst en gång per år. Biosfärprogrammet Sverige består av en nationell programkommitté, ett biosfärråd och de sju biosfärområdena. Det finns också en nationell projektkoordinator för biosfärområdena.

- Naturvårdsverket är ordförande i programkommittén, som har en inriktande, beslutande och finansierande roll för biosfärprogrammet i Sverige. Programkommittén sköter också internationell samordning mellan biosfärprogrammet och andra FN-program/organ.

- Naturvårdsverket är värd för programkommittén, finansierar den nationella koordinatorn och stödjer biosfärområdena genom bidrag. Naturvårdsverket är också en nod i det nationella och internationella nätverket med rollen att underlätta samarbete.

- Biosfärrådet är genomförandeorganet, med uppgift att stödja och underlätta projekt i både biosfärområden 
och biosfärkandidatområden.

Läs Biosfärprogrammet Sverige, biosfärområden och Agenda 2030 här!