You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Kommunernas biosfärråd
Under 2022 bildade vi ett biosfärkommunråd för Nedre Dalälven. Rådet som består av tjänstemän från respektive kommuner ska bistå biosfärkontoret med kontakter och kompetens som rör biosfärområdets mål. Rådet möttes första gången den 25 februari 2022 i Gysinge. Då diskuterades innehållet i den kommande handlingsplanen. Med på mötet deltog även den nationella koordinatorn för Sveriges biosfärområden. Sedan dess har ett digitalt uppföljningsmöte hållits. Biosfärkontoret har även haft individuell kontakt med flera av representanterna under 2022. Fokus för rådet ligger på att skapa samarbeten. 
Kommunerna som ingår i Biosfärområde Nedre Dalälven
- Säter
- Hedemora
- Avesta
- Sala
- Heby
- Tierp 
- Älvkarleby
- Gävle (Hedesunda socken)
- Sandviken (Österfärnebo socken)
Se karta över biosfärområdet.