You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Ekoturism enligt Bengts B&B och Tyttbo forsfiske
Vi besökte ekoturismentreprenörerna Karin Bengtsgård och Börje Tollvik som har B&B på sin gård Bengts och boende vid Tyttbo forsfiske. De erbjuder fiskepaket och naturupplevelser. Vi fick en pratstund kring företagande och hållbarhet, samt en rundtur i vårvädret. Läs Karins tankar nedan och se mer om verksamheten i filmen.

Hur ser er verksamhet ut?
- Vi har fokus på att erbjuda boende med fiskepaket i Nedre Dalälven. Den boendekapacitet som blir över erbjuder vi som veckouthyrning eller B&B. Under vinterhalvåret hyr vi ofta till företag som arbetar i området och som vill ha ett alternativ till vandrarhem och hotell.

Riktar ni er mot en speciell typ av gäster?
- Alla gäster är välkomna, men ska vi sälja en produkt så blir det mot en grupp där våra intressen och kunskap kan marknadsföras ur ett seriöst och säljbart perspektiv. Vår huvudprodukt är fiskepaket till den grupp som är intresserade av catch-and-release-fiske och reser till Sverige. Från till exempel Polen är det några promille av landets fyra miljoner fiskare.

Har du några tips på hur man skapar en framgångsrik ekoturismverksamhet?
- Det handlar om långsiktigt metodiskt arbete. Du behöver skapa produkter som går att sälja och marknadsföra. En stor plånbok förbättrar utgångsläget. Kom ihåg att du som företagare skattar för alla intäkter, som fika, boende, camping, till och med fiskekortsförsäljning, och då måste du lägga på marginaler. Sådana produkter kan vara mycket billigare eller gratis runt knuten. Ha koll på detta innan du satsar. Du måste kunna erbjuda mervärden, ofta i form av paketering, tillgänglighet och service.

Vad är hållbarhet för er som företagare?
- Hållbart företagande är för oss ett företagande som förstör så lite av miljön som möjligt och kan vi göra något så gör vi det i mån av kunskap och resurser, t.ex. kompostering, källsortering och val av produkter med låg påverkan. Vi valde exempelvis fyrtaktsmotorer då vi investerade för fiskepaket. Vi väljer så långt plånboken räcker bättre produkter, som nu vid renoveringen linoleumgolv istället för PVC-baserade golv. Vi är inga helgon, men vi gör så gott vi kan. Det vi själva anser har största vinsten är aktiv kommunikation med våra gäster i och kring vatten- och fiskefrågor.

Vilka utmaningar står ni inför?
- Vi blir äldre, det är utmaning i sig. Vi har ett sedan länge engagerat ställningstagande ur vattenmiljösynpunkt och arbetar aktivt för att lyfta dessa frågor då vi har bredd i vårt livsperspektiv från både norska kustsamhället och Dalälvsområdet. Vi är djupt oroade över den miljöpåverkan i vattnet som bara accelererar och utarmar det som lever i och omkring vattnet, såväl sött som salt. Sedan är vi som personer mot överkonsumtion och mycket kritiska till kemikalier, plast och allt annat som har negativ påverkan på olika organismer.

Hur tänker ni kring hållbarhet framöver för er verksamhet?
Jag vill gärna se fler insatser som LIV-projektet, där NeDa (Nedre Dalälvens Intresseförening) m.fl. arbetat med miljöfrågor som rör havsvandrande fisk. I projektet handlar det verkligen om att restaurera lekplatser och göra åtgärder som har långsiktig miljöbetydelse. Att få forsarnas lekbottnar restaurerade för de arter som får stryk av vattenkraften i hela området kan vi bara argumentera för. Dör mera av artrikedomen i och runt älvlandskapet är jord-, skogs- och turismförutsättningar att leva vidare starkt begränsade. Vi med rötter i självhushållet har liksom upplevt hela händelseförloppet från början och ser hur olika beslut accelererar den redan alltför långt gångna artutrotningen och då särskilt under vattenytan.

Din släkt har anor från 1700-talet på gården. Hur påverkar det din inställning till verksamheten?
- Det är rent personligt för mig, det höjer min egen livskvalitet, men det är också förpliktigande. 1700-talsanor är inget anmärkningsvärt på en släktgård, min mamma kom från en gård med anor från tidigt 1500-tal och då börjar det bli ovanligt.

Vad vill ni att era gäster ska få ut av vistelsen hos er?
- Att vistelsen var den förväntade och förhoppningsvis lite mer positiv än så. Vi vill aldrig lova mer än vad produkten håller för. Skulle den vara bättre är det ett plus, är den inte det får vi besvikna kunder.
Gott exempel på hållbar utveckling - ekoturism enligt Karin och Börje