You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Isabelle Axelsson tror på REKO-ringar för att nå ut med lokalproducerad mat
I Nedre Dalälvsområdet finns flera så kallade REKO-ringar. REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Föreningen ”Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel” har startat en REKO-ring och projektet har fått leaderstöd genom paraplyprojektet Lokal mat. Här berättar en av initiativtagarna, Isabelle Axelsson, om arbetet med REKO-ringen.

- Intresset växer med nya kunder vid varje utlämning! Vår rekoring startade i Örbyhus, men nu sker också utlämning i Tierp och Skärplinge, säger Isabelle Axelsson.
- Vi använder bokningsverktyget Local Food Nodes, som fungerar ungefär som en webbshop - vilket underlättar för både producenter och konsumenter. Men det är samtidigt en liten tröskel, eftersom man måste starta konto på app eller hemsidan. Vi siktar långsiktigt och det viktigaste är att vi sprider ordet om rekoringen så att fler nyttjar den!

KAN DU BERÄTTA VAD EN REKO-RING ÄR?
- REKO står för rejäl konsumtion, och handlar om direkthandel mellan producent och konsument, säger Isabelle. Dels skapar det en relation till maten att få träffa de som producerat den och dels innebär det minskat svinn eftersom producenterna får beställningar i förhand. Vi skapade REKO-ringen av dessa anledningar samt för att mataffärerna i närheten inte erbjuder lokalproducerat.

VARFÖR TYCKER DU ATT MAN SKA HANDLA LOKALPRODUCERAD MAT?
- Det finns egentligen bara fördelar med att handla lokalproducerat, säger Isabelle. Förutom den höga kvaliteten och goda smaken är några exempel: 1) Minska miljöpåverkan. Maten transporteras kortare jämfört med mat producerad långt bort. 2) Värna den biologiska mångfalden. Naturbetande djur gynnar insekts- och djurlivet, och den biologiska mångfalden krävs för ren luft, kolinlagring, pollinering, m.m. 3) Stöd lokalt jordbruk. Jordbrukarna kan tjäna mer och utveckla sin verksamhet, istället för att tvingas lägga ned.

KAN DU SÄGA NÅGOT OM VAD HÅLLBAR UTVECKLING INNEBÄR FÖR DIG PERSONLIGEN?
- Överlag är det viktigt för oss som lokal utvecklingsförening att bidra till att stärka lokalekonomin, säger Isabelle. Ökad handel av lokalproducerat innebär att mer av våra pengar stannar i det lokala kretsloppet och genererar arbetstillfällen samt inkomster åt oss som bor här.
- Jag personligen ser det som en grundläggande samhällsfråga att vi främjar livsmedelsproduktion eftersom det stärker vår resiliens. Lika nödvändigt som mat är för människans överlevnad - lika självklart borde det vara att maten vi äter måste vara mer lokal.

NÅGRA TIPS OM HUR MAN STARTAR EN REKORING?
- Kör på! Börja med några eldsjälar och testa er fram tillsammans, exempelvis vad gäller hur ofta det passar med utlämning på er plats, säger Isabelle. Sen gäller det att vara uthållig och hjälpas åt att sprida kännedom om REKO-ringen.

REKO-RINGAR I NEDRE DALÄLVSOMRÅDET
REKO-ring Tierp/Örbyhus/Skärplinge
REKO-ring Östervåla
REKO-ring Tärnsjö
REKO-ring Avesta
Mer om konceptet REKO-ringar