You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Kerstin Sonnbäck utvecklar en mötesplats för människor, kultur och natur
Humlebackens Kulturhus är naturskönt beläget i Bäsinge, Avesta kommun, strax intill nedre Dalälven. Huset drivs av Kerstin Sonnbäck med tanken att platsen ska vara en mötesplats för människor, kultur och natur. Kerstin är själv bärare och ivrare kring fäbodskulturens musikaliska traditioner. Hon är också biosfärambassadör med ett varmt hjärta för älvlandskapets natur.

- Som liten lärde jag mig att kula av en kvinna i Orsa som lockade på sina fjällkor och får, berättar Kerstin Sonnbäck. Kula, som också har en mängd olika namn t ex. kauka, lula, låla, hojta, är ett luftburet signalsystem som används främst i fäbodarna. Melodier som betyder olika saker. Idag kan vi jämföra glassbilens signal som alla vet vad den betyder. Man lockade på sina djur, men man kunde också varna andra kullor för rovdjur eller annat farligt som fanns i skogen. På Humlebacken har jag kurser i kulning och kursdeltagarna får också prova på att spela på kohorn, näverlur och spilåpipa.
- Humlebacken ligger på den sidan av älven som förr kallades "fattigremsan". Från bondgårdarna på andra sidan älven flottade man över djuren till sommarbetet på vår sida. På båda sidor av älven finns fortfarande samma namn kvar på byarna, som Mesta
- Mesta äng och Norra Strandmora - Södra Strandmora. 2019 utkom Dalarnas Museum och Dalarnas Hembygdsförbund med sin årsbok som handlade om Fäbodlandskap och vallmusik.  En del av boken handlar om naturakustik och hur ljudet färdas genom luftlagren under olika förutsättningar. Humlebacken fick vara med och bidraga med bland annat akustiken över Nedre Dalälven.

Missionshus blev kulturhus
- 2011 köpte jag huset av Bäsinge missionsförsamling som avslutat sin verksamhet i och med att medlemmarna blev allt färre, berättar Kerstin Sonnbäck. Bäsinge missionshus är avsakraliserat i och med att det övergick i privat ägo. Innan huset byggdes fanns här två humlegårdar och platsen kallades Humlebacken, så det gamla namnet fick åter komma i bruk.
- Tanken är att det ska vara en mötesplats för människor som är intresserade av vår "mjuka kultur", det vill säga musik, lyrik, berättande, konst och naturupplevelser, säger Kerstin Sonnbäck. I nära möte mellan artister och publik uppstår lätt nya idéer och den sociala delen är av stor betydelse. Kaffe och hembakat bröd finns vid varje evenemang. Vintertid bidrar eldarna i de två vedspisarna till att skapa stämning. Verksamheten är framför allt inriktad på konsertverksamhet, kurser, konstutställningar, föreningsmöten och seminarier.

Ungdomsjazz, körmusik, folkmusik och biosfär är huvudinriktningar
Kerstin Sonnbäck berättar att Humlebackens Kulturhus har fyra huvudinriktningar:
- HUJB, Humlebackens Ung Jazz Bäsinge som är ungdomsjazzklubb med konserter, gästföreläsare, workshops och spelplats för nyskriven musik av ungdomarna. Många konserter livestreamas. Ungdomsjazzklubben samarbetar med Jazz i Dalarna.
- KÖRKURBITS, Dalarnas körcentrum i samarbete med Sveriges Körförbund Team Mitt Norr. Konserter, körstafetter, Kurser för körsångare och körledare. Avesta kommun är antagligen Sveriges körtätaste kommun (före pandemin) med 62 körer och vokalensembler.
- FRIDOLINS VÄRLDSMUSIKANTER. Folkmusik från Sverige och olika delar av världen. Konserter, spel och sångkurser. Samarbete med Folkmusikens Hus i Rättvik och studieförbundet Bilda.
- Biosfärområdet ÄLVLANDSKAPET Nedre Dalälven. Naturen, djur och växter som finns runt huset och på älvängen. Ett trädgårdscafé med rosor och lavendel är välbesökt av både människor och humlor, bin och fjärilar. Vid kanten av strandängen finns en utomhusscen som används flitigt av ungdomsjazzklubben. Fyra sittnivåer i backen för tankarna till en amfi. Samarbete med Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.

Växter och blommor i lyriken och musiken
Naturen runt Humlebackens Kulturhus är rik med sin mångfald av fåglar, insekter och blommor. Den biologiska norrlandsgränsen, Limes Norrlandicus som löper genom hela området, ger förutsättningar för den rikedom som naturen ger. Runt huset håller en trädgård håller på att växa fram som inspiration i den naturliga miljön. Temat är: "Växter och blommor i lyriken och musiken".
- Det finns otroligt många texter om blommorna och växterna, inte minst av bygdens egen skald Erik Axel Karlfeldt som var en mästerlig botaniker, berättar Kerstin Sonnbäck. Karlfeldt kände verkligen till de blommor och växter som vi fortfarande kan se i älvlandskapet. Min förhoppning är att nya dikter, sånger, målningar och berättelser skapas och får inspiration av växterna, blommorna, insekterna och fåglarna. I trädgården finns humlestänger, solrosor, pumpa och ricin, olvon, rosor och lavendel, vallmo med flera som alla har stor betydelse för oss. I trädgården finns också en anlagd vildäng och insektshotell. Det är viktigt att lyfta fram de mjuka kulturvärderna och att vi får njuta av dofter, färger, ljud, vindarna och när natten kommer: njuta av stjärnhimlen där inte ljusföroreningar stör.
- Min förhoppning är att Humlebackens Kulturhus kan fortsätta att vara mötesplats och inspirera människor, avslutar Kerstin Sonnbäck.