You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Lisa Valleräng vill minska klyftan mellan staden och landet
Familjen Valleräng driver en ekologisk, KRAV-certifierad mjölkgård i Hedesunda. Lisa Valleräng, en av gårdens fyra döttrar, brinner för svenskt lantbruk och för lokalproducerad mat. Vi bad Lisa berätta mer om gården och varför hon tycker att bondens roll är så viktig.  

- Att sprida kunskap om jordbruk tycker jag är viktigt, säger Lisa Valleräng. För mig som är uppvuxen på gård har det alltid varit självklart var mjölken kommer ifrån och hur den produceras men denna förståelse har jag märkt saknas hos många idag. En minskad kontakt med jordbruket tillsammans med skräckexempel i media tror jag kan resultera i att förtroendet för svenska bönder kan sjunka. Detta tycker jag är väldigt tråkigt eftersom jag vet så många bönder som älskar det dom gör, jobbar jättemycket och har sina djurs välmående som högsta prioritet. Jag vill därför jobba för att visa hur svenskt lantbruk ser ut och minska klyftan mellan konsumenter och producenter. 

Kan du berätta något om er gård?
Vi har ungefär 65 mjölkande kor och 180 djur totalt när man räknar in kalvar, stutar och kvigor, berättar Lisa Valleräng. 2009 byggde vi ny lagård med lösdrift och en mjölkrobot. Mjölken levererar vi till Arla. Djurens foder odlar vi på åkrar runt om i Hedesunda och djuren går på betesmarker på Ön, Bäck och i Fäbon.

Vad är det du vill att folk behöver förstå kring bondens betydelse för samhället?
- Utan bönder blir det inte heller någon mat, säger Lisa Valleräng. Som konsument väljer man vilket sorts lantbruk man vill stödja och var dess mervärden finns. Genom att välja svenskproducerad mat kan man här njuta av gula rapsfält, betande kor och bidrar till en ökad självförsörjning. Jordbruk är så otroligt viktigt men något som många bara tar för givet.  

Tillsammans mer LRF Gävleborg arrangerade vi fältvandringar i era betesmarker (sommaren 2021). Vad var det du ville visa upp? Och kan du säga något om responsen?
 - Betesmarken på Ön är en vacker plats så vi ville gärna visa upp den och samtidigt få chans att prata om jordbruk med konsumenter, säger Lisa Valleräng. Kor är så viktiga i att bevara den biologiska mångfalden på betesmarkerna vilket vi ville visa på. Jag upplevde att vi fick bra respons, många som kommer från Hedesunda som tyckte det var roligt att gå i betesmarken och att vi hade intressanta samtal.  

Det är dina föräldrar som har huvudansvaret för gården idag. Hur ser du på framtiden och din roll? Vad vill du utveckla?
- Som bondunge har frågan kring att ta över ofta ställts av folk till mig och mina systrar, det är något jag blivit alltmer positiv till att göra på senare tid, säger Lisa Valleräng. Dock känns det skrämmande med klimatförändringar och samhällets minskade kunskap om jordbruk. 

- Jag skulle vilja att vi skaffade oss en mjölkautomat så att folk kan köpa mjölk direkt från gården och så vore det roligt med gårdsbutik och förädling av något slag i framtiden. 
 
Wallerängs lantbruk - Systrarna Walleräng