You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Organisering av leder en förstudie finansierad av Naturvårdsverket. 
Biosfärområdet Nedre Dalälven genomförde en förstudie (september 2022 till februari 2023) med syfte att undersöka organiseringen av vandringsleder inom området. Det har även utförts workshop och kompetensutveckling gällande det Nationella ramverket för vandringsleder. www.ramverkvandring.se 

Kontakta projektledare Tobbe Öman om du vill veta mera kring förstudien eller Biosfärområdets arbete med ledutveckling.
tobbe@nedredalalven.se