You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stärkt Besöksnäring i Biosfären 
I mars 2021 kom ett besked om projektmedel från Tillväxtverket och medfinansiering från Region Uppsala som gjorde det möjligt att starta ett pilotprojekt tillsammans med Älvkarleby, Tierps och Heby kommuner. Syftet är att stärka verksamheterna inom besöksnäringen i dessa kommuner för att de snabbare ska kunna ställa om och anpassa sina verksamheter digitalt vid behov, samt bli mer hållbara både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

- Vi har en kort projekttid, till april 2022, och arbetar med två inriktningar, dels personlig rådgivning ”hemma vid köksbordet” för ett antal utvalda verksamheter, dels nätverksträffar öppna för intresserade turistverksamheter i de tre medverkande kommunerna, säger Henrik Thomke, NeDa:s projektansvarige.

Fram till årsskiftet 2021/22 har projektets tre coacher hjälpt tjugo verksamheter med individuellt anpassad personlig coachning som handlat om bland annat affärsplanering, fotografering och drönarfilmning med enklare redigeringshjälp, uppstart av webbsida, testbesök och utvärdering, produktutveckling och prissättning, inläggning på www.nedredalalven.se, sökmotoroptimering och hjälp med val och komma i gång med sociala kanaler.
 
De öppna nätverksträffarna var planerade som fysiska träffar som en del i målet med att stärka nätverk och utveckla samarbeten mellan deltagarna. Pandemins restriktioner som begränsat möjligheterna till fysiska träffar har påverkat det nätverksskapande arbetet. Vi har även provat hybridmötesformen för att möta viljan att träffas hos deltagarna.

- Efter utvärdering ser vi gärna den här projektformen som en möjlig arbetsmodell i hela Nedre Dalälven framöver där externa, regionala och lokala parter samverkar med medel och resurser, säger Lotta Heimersson, VD för Nedre Dalälvens Intresseförening/NEDAB.
FEEDBACK FRÅN EN SMÅSKALIG TURISMENTEPRENÖR - BÄTTRE RUSTAD
Villa Granvik i Söderfors är en vacker brukspatronvilla i herrgårdsstil. Här erbjuder Madeleine Granvik B&B, matupplevelser och plats för mindre konferenser, kick-offer och sammankomster. Hennes verksamhet är en av dem som fått coachning i projektet.
 
- Nu känner jag mig bättre rustad, säger Madeleine Granvik, Villa Granvik. Jag har fått jättefin coachning kring paketering av produkter, bland annat har vi skapat boende- och upplevelsepaket riktade till fiskare, möhippor och familjekalas, och som nu är bokningsbara via exempelvis Visit North. Hjälpen samarbeten, utveckla hemsidan, ta fram snygga foton och en inbjudande presentationsfilm, samt att uppdatera mitt övriga marknadsmaterial ger mig helt klart bättre förutsättningar att nå ut.
 
BIOSFÄRMÄRKNING – STÄNDIGT PÅGÅENDE HÅLLBARHETSARBETE
Tanken är att verksamheterna genom insatserna i projektet lär sig mer om hur smarta samarbeten och prissättning bidrar till att skapa och utveckla säljande produkter för nya målgrupper med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

- Projektet Stärkt Besöksnäring i biosfären ska hjälpa verksamheterna med en introduktion till en Biosfärmärkning med avseende på hållbarhet, säger Henrik Thomke. En arbetsmodell och märkning som verksamheterna kan använda i sitt utvecklingsarbete, marknadsföring och vid gästmottagandet. Genom att se över sin verksamhets olika påverkansfaktorer tillsammans med oss kan besöksnäringsföretaget få till en lättanvänd modell för fortsatt hållbarhetsarbete.
Nora-Tärnsjö hembygdsförening har fått hjälp att paketera en fäbodsaktivitet som inkluderar guidad båttur till Svarthälls fäbod som man uppfört på från en grund från 1600-talet. Väl djupt inne i Färnebofjärdens nationalpark trakteras gästerna av fäbodsliv, berättelser från förr och mat tillagad över den öppna elden. Projektets coacher följde med under dag ute vid fäboden för att bland annat filma och ta bilder för sociala media, hemsida och annan marknadsföring. Ett nästa steg under 2022 är att se över verksamheten för ännu bättre ekologisk hållbarhet.
 
Projektledning/kontakt
Henrik Thomke
070-749 70 71, henrik@nedredalalven.se