You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Regenerativ odling

Vi fokuserar på att skapa och bygga upp jorden och får goda och näringsrika grönsaker på köpet. Dessutom bidrar detta till att öka kolinlagringen i marken och gynnar jordens mikroliv. Kom och prata med oss om olika metoder, gör enkla jordprov. Vi varvar teori kring regenerativ odling med att titta på och undersöka odlingarna.

  • Arrangör:Babedotte
  • Produkt:slowtrips
  • Tid:Vecka 20-40
  • Plats:Sörgärsbo, Västerfärnebo
  • Antal:Minst 2
  • Pris från:400 SEK/person
  • Tel:+46 70 574 6683

Jorderosion är ett globalt problem, som varje år drastiskt minskar den odlingsbara marken runt om i världen. Även i Sverige är detta ett reellt och växande problem. I vår lilla odling kan vi inte lösa detta men vi kan bidra till att minska problemet, och förhoppningsvis inspirera andra att göra detsamma. På köpet får vi en mera motståndskraftig odlingsmiljö, med mera liv i marken, bättre förmåga att hantera regn och torka och - inte minst - mera näring och god smak i våra grönsaker.

Det här ingår: Ca 3 timmars föreläsning, diskussion och rundvandring i odlingarna. Fika ingår.

Att tänka på: Kläder efter väder, vi är alltid utomhus.

Hitta hit