You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Färnebofjärden Fiskevårdsområde

Om oss:

Färnebofjärden ligger i Nedre Dalälven. Fjärden börjar nedströms Tyttboforsen,vid gränsen till Västmanland och Dalarna, och breder ut sig förbi Östa och Österfärnebo till uppströms forsarna ovanför Gysinge. Färnebofjärden är med sina 5 000 hektar en av de största fjärdarna längs hela Dalälvens sträckning och som det sägs "med ungefär lika många öar som året har dagar".

För fiskaren är Färnebofjärden verkligen omväxlande med inslag av öar ute på breda fjärdar, smala sund och grundområden i sand eller stora block samt rejäla djupkanter ner till drygt 20 meters djup och många fina bakvatten.

För fiskaren som letar arter (speciemenfiskaren) lockar Färnebofjärden med 20-talet arter. Färnebofjärden Nationalpark invigdes år 1998 och ingår också i kärnområdet för Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven. Fiskar och fiskare trivs här, liksom djurlivet både på land och i luften!

Service:

  • Fri parkering
  • Kollektivtrafik
  • Tillgänglighet
  • Adress:C/o Ordf Maria Vestlund, Laggarbovägen 10, SE 811 98 Österfärnebo
  • Tel:+46 70 374 3870
  • E-post:maria.vestlund@gmail.com
  • Webb:www.farnebofjarden.org