You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hörenedsjöns Fiskvårdsområdesförening

Om oss:

Hörendesjöns Fiskvårdsområde ligger i västligaste delen av Nedre Dalälven strax utanför Västerfärnebo och mynnar i Svartån som rinner genom Svartådalen. Sjön är drygt 6 km2 och är relativt djup, 31 meter, för sitt läge på gränsen till en jordbruksbygd. Sjön har nära ett dussin olika fiskarter.

Service:

  • Fri parkering
  • Kollektivtrafik
  • Adress:C/o Lars-Peder Lindström, Sörhörende 255 , SE 733 61 Västerfärnebo
  • Tel:+46 70 667 8688
  • E-post:mbb.borrning@telia.com
  • Webb: