You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

By Fiskevårdsområde

Om oss:

By Fiskevårdsområde ligger i Avesta kommun vid Näs Bruk i sydöstra delen av Dalarna på gränsen mot Västmanland, Gävleborg och Uppsala län. Vattnet sträcker sig längs Dalälven från nedströms kraftverket i Näs Bruk till gränsen för Tyttbo forsfiske, vid sidan av älven ingår också ett antal sjöar.

Vi erbjuder ett naturligt fiske efter huvudsakligen fin gös, stor gädda och abborre samt en rik variation av andra arter. Bästa säsonger är vår och sen höst för gädda, sommartid för abborre samt sensommar och övergången till höst för gös. I forsområdena finns öring och harr och i våra sjöar Andersbo Flaxtjärn, Axen, Säfsen och Staksbosjön finns dels regnbåge inplanterat samt röding i sjöarna Sävsen och Axen.

Fiskekort som finns att köpa är helår, familjekort, veckokort och dagkort.

Service:

  • Fri parkering
  • Kollektivtrafik
Produkter

Fiskekort Bysjöns Fiskevårdsområde

Dygn-, vecko-, familje- och årskort
Bysjän, Näs Bruk
Från 1 person
+46 70 - 542 6161 Tillgänglig