You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Upplandsstiftelsen

Om oss:

Hos oss på Upplandsstiftelsen kan du bland mycket annat boka boende i den gamla fyrvaktarbostaden ute på ön Björn, alldeles intill fyren. Vi driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och friluftslivet.

Vi på Upplandsstiftelsen förvaltar fyrtiotre områden i Uppsala län på uppdrag, som ägare eller som arrendator. Syftet med skötseln av dessa områden är både god naturvård och att skapa attraktiva strövmarker och utflyktsmål i naturen. I några av dessa finns campingplats eller stugby.

Upplandsstiftelsen ansvarar även för länets vandringsled, Upplandsleden, och för fyra kanotleder. Genom vår naturskola stimulerar vi lärare och klasser till mer uteverksamhet. En viktig del i vårt arbete är även att sprida kunskap om länets natur, naturvård och friluftsmöjligheter. Detta gör vi bland annat genom skrifter, foldrar, vår hemsida, appar och på Biotopia.

Service:

Produkter

Guidad båttur med övernattning vid Björns fyr i Östersjön

Vår, sommar och höst
Hållnäshalvön, Fågelsundet
1-10 personer
018-611 62 71 Tillgänglig