You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Öar och hav, Naturguidning Hållnäs

Om oss:

Om Björns skärgård
2018 bildades naturreservatet Björns skärgård som är beläget vid Fågelsundet på hållnäshalvöns nordspets. I området ingår, förutom stora grunda vattenområden, en mängd öar och skär.
Längst ut i skärgården ligger fyrön Björn med liten hamn och en Fyrvaktarbostad från 1859. Under 2018/2019 renoverades fyrvaktarbostaden och man kan nu hyra den för övernattning. Till Björn kommer man enklast med båt från Fågelsundet.
Naturen i reservatet
Björns skärgård har ett mycket rikt fågelliv med 3000 häckande par av kustfåglar. Här finns bl a landets största koloni av den sällsynta skräntärnan. Skräntärnornas häckning följs noga varje år och många av ungarna ringmärks. Några av tärnorna har fått små GPS-loggar och man kan därmed följa tärnorna på deras flyttning till övervintringsområden i Afrika. Man får också bra information om var tärnorna hämtar fisk till ungarna.
I området ses ofta havsörn som häckar i närområdet.
Under vår och höst passerar stora mängder flyttfåglar. Ön Björns utsatta läge gör att många småfåglar rastar här under flyttningen. Disiga höstdagar kan tusentals småfåglar rasta på ön.
På Björn finns även den sällsynta gölgrodan som i övrigt bara finns på ett fåtal platser i Sverige.
Om oss
Vi Lennart och Liselotte Söderlund är fastboende i Hållnäs med stort naturintresse och kunskap. Lennart är licensierad fågelringmärkare och fågelskådare med 40 års erfarenhet av fågellivet i skärgården.
Vi erbjuder guidade turer i Björns skärgård med olika inriktningar som fokuserar på fåglar och natur.

Service:

  • Fri parkering
  • Kulturutbud
Produkter

Upplev fågelliv och natur i naturreservatet Björns skärgård

7 juli , 27 juli 2024 10:00-15:00
Fågelsundet
Max 6
+46706708089 Tillgänglig